Disclaimer

Disclaimer MissQ Lingerie

MissQ Lingerie (Kamer van Koophandel: 69723877), verleent jou hierbij toegang tot www.missqlingerie.nl en nodigt jou uit het aangebodene te kopen.
MissQ Lingerie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

MissQ Lingerie spant zich in om de inhoud van www.missqlingerie.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.missqlingerie.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MissQ Lingerie.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.missqlingerie.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met MissQ Lingerie. Voor op www.missqlingerie.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MissQ Lingerie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MissQ Lingerie.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van
MissQ Lingerie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.